Blog

Ajánló

Szakmai blogunk fő célja a mindennapi működésünk során felmerült érdekességek feltárása, elemzése és megosztása, valamint a szakmai vitára érdekes közbeszerzési kérdések kapcsán álláspontunk kifejtése.

Blogunk keretében bemutatjuk továbbá a szabályozási háttér aktuális változásait, a jogalkalmazást elősegítő szervek által publikált fogódzókat és iránymutatásokat is.

Amennyiben a bejegyzésekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy kérjük keressen meg minket a blog@witzrt.hu elektronikus levelezési címen.

Bejegyzések

Összeférhetetlen helyzetek elkerülése a közbeszerzés során

Összeférhetetlen helyzetek elkerülése a közbeszerzés során

Mit tekintünk összeférhetetlenségnek? Az általános, köznapi meghatározás nagyban segít megérteni és alkalmazni a részletes közbeszerzési szabályokat. A közbeszerzés esetén kiemelten fontos a tiszta verseny biztosítása (verseny tisztaságára vonatkozó alapelv), melyet...

bővebben
Közbeszerzés, mint a „zöldítés” eszköze

Közbeszerzés, mint a „zöldítés” eszköze

A közbeszerzésben nem újkeletű és ismeretlen a zöld kritériumok alkalmazása, azonban hazánkban eddig csak kisebb sikereket ért el a „zöldítés”. Cikkünkben megkíséreljük összegezni mitjelent maga a zöld közbeszerzés, mint fogalom, melyek a releváns hazai és uniós...

bővebben
Saját tulajdonú gazdasági társaságok felhívása ajánlattételre: kockázatok, megítélés, megelőzés

Saját tulajdonú gazdasági társaságok felhívása ajánlattételre: kockázatok, megítélés, megelőzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) által szabályozott egyes közbeszerzési eljárástípusok, így különösen a Kbt. Harmadik Részének alkalmazása körében – a Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése esetében – az Ajánlatkérő döntési szabadsággal rendelkezik az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása tekintetében. Ez az ajánlatkérői jogosultság visszaélésre adhat okot, amennyiben az Ajánlatkérő saját tulajdonú gazdasági társaságot hív fel ajánlattételre olyan módon, hogy az a Kbt. 2. § (1) bekezdése szerinti verseny tisztaságának alapelvét sérti.

bővebben
Főbb tudnivalók és buktatók a szakember többlet tapasztalatának értékelése során

Főbb tudnivalók és buktatók a szakember többlet tapasztalatának értékelése során

A közbeszerzések során az egyik gyakran alkalmazott értékelési mód a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának, azon belül is az alkalmassági követelményként előírtakon felüli többlettapasztalatának értékelése. Ez a téma még a gyakorlott közbeszerzési tanácsadók számára is számos kihívást rejt, ezért bejegyzésünkben röviden összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amelyek elősegíthetik a jogszabály következetes alkalmazását és az eredményes ajánlattételt.

bővebben
Fordított arányosítás alkalmazásának problémája

Fordított arányosítás alkalmazásának problémája

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdés b) pont egyes eseteiben, valamint c) pont szerinti értékelési szempont választása esetén meg kell határoznia azt a módszert, amivel egyes szempontok esetében a pontszámokat meghatározza. A közelmúltig azokban az...

bővebben
Közbeszerzési szerződés teljesítése

Közbeszerzési szerződés teljesítése

A közbeszerzési szerződés teljesítésével kapcsolatos jogsértések jelentős része elkerülhető megfelelő előkészülettel és a közbeszerzési szakértelem teljesítés időszakában történő megjelenésével.

bővebben

Bloggal kapcslatos észrevételeit írja meg nekünk

Név
Hogyan szólíthatjuk?
Email cím
Adja meg az e-mail címét.
Üzenet:
Forduljon hozzánk bizalommal és fogalmazza meg üzenetét.

Süti box beállítások