Közbeszerzés

A közbeszerzés története egészen az 1800-as évek második felére nyúlik vissza, amikor is az állami megrendelések pályáztatására vonatkozó szabályok kerültek lefektetésre. Az első átfogó törvényi szabályozás a rendszerváltást követően született meg az 1995. évi XL. törvény formájában, mely jogszabály hatályban volt egészen Magyarország uniós csatlakozásáig. Ekkor lépett hatályba az uniós joggal teljes mértékben harmonizáló új jogszabály, a 2003. évi CXXIX. törvény. Nyolc évvel később ezt követte a 2010. évi LXXXVIII. törvény, amely egyszerűbbé, rövidebbé és átláthatóbbá tette a közbeszerzések lefolytatásának szabályait. 2014-ben az új uniós irányelvek átültetése okán újabb jogszabályi módosítás vált indokolttá, amelynek eredményeképpen 2015. november 1. napján hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), amely jogszabály a mai napig a hazai közbeszerzési eljárásjog legfőbb szabályozója.

A közbeszerzés összességében nem más, mint a közpénzfelhasználás törvényileg szabályozott rendje. Azon szervezetek, amelyeket a jogszabály meghatározott értéket elérő beszerzési igényük megvalósítása érdekében versenyeztetésre kötelez, közbeszerzést kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési eljárások lefolytatása összetett jogszabályi környezetből tevődik össze, amelyre jellemző a folyamatos változás, emiatt kiemelten fontos a jogszabálykövetés, a hatályos szabályozások ismerete. Emellett a közbeszerzések sikeressége abban is rejlik, hogy a beszerzési igény pontosan, a piacot ismerve kerüljön megfogalmazásra.

Természetesen azt, hogy ki, milyen esetben köteles közbeszerzést lefolytatni, a Kbt. és végrehajtási rendeletei részletesen szabályozzák. A közbeszerzések célja, hogy egy beszerzési igény megvalósításra kerüljön, vagyis a közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződéskötésre, majd annak az előírt módon történő teljesítésére kerüljön sor. Mind a közbeszerzési eljárások lefolytatása, mind pedig az azok eredményeképpen megkötött közbeszerzési szerződések során szem előtt kell tartani a Kbt. alapelveinek betartását és ily módon érvényre juttatni az átláthatóság, a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét.

A közbeszerzési eljárások szakmai színvonalának erősítése érdekében a jogalkotó a 2003. évi CXXIX. törvény keretében beiktatta az úgy nevezett hivatalos közbeszerzési tanácsadó intézményét. Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felsőfokú végzettséggel és a jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személyek és szervezetek lehettek.  A 2003. évi CXXIX. törvény módosítása 2005. január 1. napjától azt is előírta, hogy a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokba az ajánlatkérő köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni, ezen kötelezettséget azonban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló  2010. évi LXXXVIII. törvény csupán jogosultsággá transzformálta.

Fentieket követően a közbeszerzési eljárások szakszerűsége érdekében a jogalkotó megalkotta a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó intézményét, amely a hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőséghez képest többletkövetelményeket támasztott. Jelenleg a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet rögzíti a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben szereplés követelményeit, amely a hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítéshez képest alapvetően abban hordoz többletet, hogy a minősítéshez igazoltan teljesíteni szükséges a közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó követelményeket, tehát a tevékenység ellátása akkreditációhoz kötött. Nem elég tehát a végzettség és a szakmai gyakorlat, hanem rendszeresen szervezett képzéseken történő részvétellel is biztosítani kell a közbeszerzési eljárásokban az állandó magas szintű szakmai minőséget.

Cégünk 2007 óta foglalkozik közbeszerzési eljárások lebonyolításával, illetve közbeszerzési tevékenység ellátásával. Kollégáink nem csak a jogszabályok, hanem a hazai joggyakorlat magas szintű ismeretével tudják konstruktívan segíteni Ügyfeleinket a jogszabályok alkalmazása során felmerülő összetett problémák megoldásában. 

Kérjen ajánlatot Most

Név
Hogyan szólíthatjuk?
Email cím
Adja meg az e-mail címét.
Szervezet
Kérjük írja meg, hogy mely szervezet kötelékében érdeklődik.
Tevékenység
Mivel foglalkozik az Ön cége?
Cím
Mivel foglalkozik az Ön cége?
Telefonszám
Field is required!
Megjegyzés
Forduljon hozzánk bizalommal és kérjen tőlünk árajánlatot.
Süti box beállítások